FANDOM


İNCİL’DEKİ AYETLERDE DİNİN 7 SAFHASININ YAŞANDIĞI KESİNLİKLE YER ALMIŞTIR

(Uluslararası M.İ.H.R. Vakfı Tarafından Hazırlanmıştır) 1. SAFHA: Allah’a Ulaşmayı Dilemek

Matta, Bölüm 13:16 "Ama ne mutlu size ki, gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor! Yuhanna, Bölüm 3:21 Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını, Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir."

2. Selanikliler, Bölüm 2:14 Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşmanız için, bildirdiğimiz Müjde'yle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.

2. SAFHA: Mürşide Tâbî Olmak

Filipililer, Bölüm 1:19 Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.

1. Korintliler, Bölüm 15:57 Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bizi zafere ulaştıran Tanrı'ya şükürler olsun!

3. SAFHA: Ruhun Teslimi

Romalılar, Bölüm 5: 2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla mutluyuz ve neşeliyiz.

İbraniler, Bölüm 4:6 Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler.

4. SAFHA: Fizik Vücudun Teslimi

Luka, Bölüm 1:6 Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.

Elçilerin İşleri, Bölüm 20:24 Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren Müjde'ye tanıklık etme görevini tamamlayayım.

5. SAFHA: Nefsin Teslimi

1. Petrus, Bölüm 1:22 Gerçeğe uyarak, itaat ederek nefsinizi arıttın, böylece kardeş sevgisi gibi içten bir sevgiye sahip oldunö ve birbirinizi yürekten bir samimiyetle sevin.

1. Korintliler, Bölüm 4:12 Kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz.

1. Korintliler, Bölüm 6:11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kalbiniz arındırılarak kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih adıyla ve Tanrımız'ın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

6. SAFHA: İrşada Ulaşmak

Elçilerin İşleri, Bölüm 24:18 Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya İli'nden bazı Yahudiler bulunuyordu.

Yuhanna, Bölüm 3:26-27 Öğrencileri Yahya'ya gelerek, "Rabbî" dediler, "Şeria Irmağı'nın karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de O'na gidiyor." Yahya şöyle yanıt verdi: "İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.

Yuhanna, Bölüm 3:34 Çünkü Tanrı'nın gönderdiği kişi Tanrı'nın sözlerini söyler. Çünkü Tanrı'nın gönderdiği kişi Ruh'u ölçüsüz dağıtır.

Yuhanna, Bölüm 8:28 Bu nedenle İsa şöyle dedi: "İnsanoğlu'nu yükselttiğiğniz zaman, benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.

7. SAFHA: İradenin Teslimi- İrşad Makamına Tayin

Yuhanna, Bölüm 5:30 "Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır.

Elçilerin İşleri, Bölüm 14:15 "Efendiler, neden böyle şeyler yapıyorsunuz?" diye bağırdılar. "Biz de sizin gibi insanız, aynı yaradılışa sahibiz. Size müjde getiriyoruz. Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, yaşayan Tanrı'ya dönmeye çağırıyoruz.

Elçilerin İşleri, Bölüm 26:20 Önce Şam ve Yeruşalim halkına, sonra bütün Yahudiye bölgesine ve öteki uluslara bildiri yaptım ki, tövbe edip Tanrı'ya dönsünler ve bu tövbeye yaraşır işler, ameller yapsınlar.

Romalılar, Bölüm 1:5 İmana itaati sağlamak ve O’nun adını bütün uluslar içinde yüce tutmak, sürdürmek için, Mesih aracılığıyla, Tanrı lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk.

Romalılar, Bölüm 1:15 Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de Müjde'yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum.

Romalılar, Bölüm 11:5 Aynı şekilde, şimdiki dönemde de Tanrı'nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır.